Bądź na bieżąco! Zadzwoń teraz: 570 550 033
I.V. Clinic
I.V. Clinic

Poznaj nasz zespół

Kadrę każdej z klinik tworzą ludzie o ogromnym doświadczeniu i umiejętnościach w swojej specjalizacji. Specjaliści wspierani są przez personel i pielęgniarzy zapewniających nie tylko profesjonalną obsługę pacjentów ale też świetną atmosferę. Zapraszamy do poznania naszego zespołu.

Lekarze

lek. med. Alicja Przywózka-Suwała

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku medycyna i studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia. W trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej. Wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Współautorka licznych publikacji naukowych i rozdziałów do książek, m.in. ,,Pomocy! Krwotok!” ,, Leczenie metodą otwartego brzucha – kiedy i jak” pod red. T.Banasiewicz, ,,Podstawy Chirurgii” pod red. Szmidta, ,,Rak Jelita Grubego” pod red. A.Deptała. W kręgu jej zainteresowań leży medycyna sportowa, zwłaszcza w kontekście sportów walki i kulturystyki, medycyna regeneracyjna a także nowoczesne formy suplementacji w medycynie sportowej.

Dowiedz się więcej X
dr nauk med. Łukasz Grzęda

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej, Asystent Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii.
Specjalizuje się w diagnostyce onkologicznej i hematologicznej oraz kwalifikacji do leczenia systemowego.

W codziennej praktyce wciela holistyczny model terapii pacjenta.

Zakres działalności:
diagnostyka obrazowa w tym biopsje pod kontrolą USG (biopsja gruboigłowa i mammotomiczna VAB)
opieka w zakresie żywienia pacjentów w trakcie chemioterapii
opieka dietetyczna pacjentów po zakończonej terapii onkologicznej
profilaktyka zdrowotna z zakresu żywienia i fizykoterapii pacjentów po zabiegach onkologicznych
DRIP FUNKCJONALNY – wlewy witaminowe i regeneracyjne
szybka diagnostyka onkologiczna
opieka paliatywna
kwalifikacja do leczenia onkologicznego

Największe doświadczenie posiada w zakresie opieki pacjentów z nowotworami skóry, piersi, nowotworami ginekologicznymi, jądra, przewodu pokarmowego, oddechowego. Obejmuje również opieką pacjentów leczonych paliatywnie (także w ramach opieki domowej).

Współpracuje z Fundacją Rosa w ramach ogólnopolskiego projektu RAKOBRONA.PL,
oraz współtwórca akcji http://zlaprakazajaja.pl
Jest autorem licznych publikacji związanych z profilaktyką chorób nowotworowych i prawidłowego żywienia.

Członek American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society for a Medical Oncology (ESMO), Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK).

W trakcie specjalizacji z zakresu dietetyki oraz fizjoterapii pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Dowiedz się więcej X
dr n. med. Monika Stomal-Słowińska

> W 1998 roku ukończyłam Wydział Nauk Medycznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W 2012 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych z neurochirurgii, a także w 2015 roku tytuł doktora nauk społecznych w zakresie psychologii.
> Tytuł doktora w dziedzinie neurochirurgii otrzymałam dzięki pracy dot. leczenia pacjentów z neuralgią trójdzielną metodą mikrokompresji balonem zwoju nerwu trójdzielnego Gessera metodą przeskórną.
> W latach 2007-2009 studiowałam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyłam studia neuropsychologiczne, ze specjalizacją: diagnoza i terapia neuropsychologiczna dorosłych i dzieci. Jestem jedynym lekarzem w Polsce o połączeniu specjalizacji z neurochirurgii i diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
> W latach 2005-2006 odbyłam zagraniczny staż naukowy dotyczący głębokiej stymulacji mózgu. Zdobywałam praktyczną wiedzę na oddziale neurochirurgii szpitala w Jacksonville, w Stanach Zjednoczonych, pod okiem wybitnego specjalisty Roberta Wharrena, MD.
> W 2008 odbyłam staż w Szpitalu w Freiburgu w Niemczech, gdzie zdobyłam wiedzę dot. monitoringu śródoperacyjnego, stosowanego jako kontrola w operacjach neurochirurgicznych, w zakresie mózgu i rdzenia kręgowego.
> Aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu medycyny holistycznej i anty-anging ukończyłam w 2016 studia podyplomowe z medycyny przeciwstarzeniowej, w szkole Stowarzyszenia Dermatologów Estetycznych w Warszawie.
> W 2015 uzyskałam tytuł doktora z zakresu neuropsychologii, na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tematyką pracy doktorskiej była ocena procesów językowych na poziomie świadomym i nieświadomym u pacjentów z przewlekłymi krwiakami podtwardówkowymi lewej półkuli mózgu leczonych operacyjnie.
> W 2017 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku psychosomatyka i somatopsychologia na SWPS w Poznaniu.
> Od 2011 roku odbywam regularnie szkolenia i kursy z zakresu akupunktury i medycyny holistycznej w AcuArt – Międzynarodowej Szkole Akupunktury Klasycznej w Katowicach.
> Jestem autorem i współautorem 12 prac oraz doniesień naukowych, w tym 4 opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych, 5 opublikowanych w czasopismach zagranicznych, autorem i współautorem 2 referatów wygłoszonych na zjazdach i konferencjach krajowych oraz 1 na zjazdach zagranicznych, w tym 2 referatów opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i 1 – w recenzowanych czasopismach zagranicznych.
> Stale pogłębiam swoją wiedzę jako lekarz podczas licznych kursów, kongresów i szkoleń. Ukończyłam kilka kursów z zakresu badań ultrasonograficznych.
> Jestem zwolenniczką innowacyjnych metod leczenia i technik operacyjnych nie tylko w neurochirurgii. W swojej codziennej pracy z pacjentami stosuję holistyczne podejście do leczenia pacjentów.

Dowiedz się więcej X

Personel i Pielęgniarze

Emil Mosiądz

Pielęgniarz

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wydział Pielęgniarstwo. Bardzo aktywny sportowo i zawodowo – zawodnik AZS-AWF Warszawa w rugby, ukończone kursy: ozonoterapii, instruktora sportów siłowych, dietetyczne – “Jelita drugi mózg”.

Dowiedz się więcej X
Klaudia Przybysz

Pielęgniarka

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego, wydział rehabilitacji. Doświadczenie zdobywała na praktykach zawodowych w wielu Warszawskich szpitalach. Obecnie w trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Dowiedz się więcej X
mgr Oliwia Witek

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Certyfikowana terapeutka fizjoterapeutycznych metod: OMI Cyriax Medycyna Ortopedyczna, Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr Ackermanna, Klawipresura, Dry needling – igłoterapia, chiropraktyka i terapia manualna wg dr Radosława Składowskiego, terapia punktów spustowych, Kinesiotaping, PNF podstawowy. Fizjoterapeutka warszawskich drużyn futbolu amerykańskiego.

Specjalistka rehabilitacji w sporcie. Autorka licznych artykułów o tematyce fizjoterapii sportowej.

Dowiedz się więcej X