Bądź na bieżąco! Zadzwoń teraz: 570 550 033
I.V. Clinic
I.V. Clinic

i-PRF – nowa generacja preparatów osocza bogatopłytkowego

Polecane usługi

Autologiczne preparaty krwiopochodne zawierające skoncentrowane płytki krwi (PLT plateles) są z powodzeniem wykorzystywane w różnych gałęziach medycyny w celu rewitalizacji i regeneracji tkanek. Preparaty takie, określane mianem „bogatopłytkowych” charakteryzują się znacznie zwiększonym stężeniem płytkopochodnych czynników wzrostu (PGF Platelet Growth Factors) białek uwalnianych w organizmie z ziarnistości trombocytów. Czynniki te pełnią kluczową rolę we wspomaganiu procesów regeneracyjnych tkanek.
W medycynie estetycznej czynniki wzrostu (PGF) przyczyniają się do rewitalizacji i odmłodzenia skóry poprzez stymulację fibroblastów do produkcji elastyny i nowych włókien kolagenowych oraz poprawiając waskularyzację. Czynniki wzrostu zawarte w trombocytach inicjują i przyspieszają procesy naturalnej regeneracji oraz odbudowy tkanek i promują gojenie.

Rozwój metod pozyskiwania preparatów zawierających skondensowane czynniki wzrostu

Opracowanie metod pozyskiwania i stosowania preparatów bogatopłytkowych stało się możliwe dzięki inżynierii tkankowej. Leczenie za pomocą płytkowych czynników wzrostu wpisuje się w nurt dynamicznie rozwijającej dziedziny medycyny skupiającej się na wykorzystywaniu i wzmacnianiu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu do leczenia różnych schorzeń – ortobiologii.

Jednym z dobrze znanych preparatów zawierającym skoncentrowane płytki krwi (trombocyty) jest stosowane od kilku lat osocze bogatopłytkowe (PRP – Platelet Rich Plasma), gdzie płytki krwi są zawieszone w niewielkiej objętości osocza. Dostępne są różne źródła PRP. Można je pozyskać po zastosowaniu separatorów używanych w hematologii lub poprzez dwukrotne odwirowanie próbki krwi żylnej pobranej od pacjenta, co powoduje rozdzielenie poszczególnych elementów morfotycznych zależnie od ich ciężaru i skutkuje zagęszczeniem płytek. Metoda wirowania zyskała ogromną popularność i obecnie dostępnych jest co najmniej 13 różnych protokołów pozyskiwania PRP. Różnice między nimi obejmują praktycznie wszystkie etapy produkcji PRP — od objętości krwi pobranej od pacjenta próbki krwi, przez stopień koncentracji PLT, do objętości uzyskanego produktu.

Prace nad udoskonaleniem procesu pozyskiwania preparatów zawierających skondensowane płytki (PLT) z krwi własnej pacjenta doprowadziły badaczy do zupełnie nowych rozwiązań i opracowania nowych preparatów. Zmieniając proces pozyskiwania płytek krwi (parametry wirowania, budowę probówek, dodatki chemiczne) możemy modyfikować skład i właściwości uzyskanego materiału. W rezultacie możemy obecnie uzyskać preparaty o innych, pod wieloma względami lepszych właściwościach regeneracyjnych czy biostymulacyjnych niż dobrze znane PRP.

Nowe preparaty płytek krwi oraz i-PRF to kolejne generacje preparatów zawierających płytki krwi. Zostały one opracowane przez dra J.Choukrouna – wynalazcę i propagatora zastosowania czynników wzrostu zawartych w fibrynie bogatopytkowej w chirurgii stomatologicznej i regeneracyjnej. W porównaniu do PRP właściwości uzyskanego przez dra Choukrouna materiału wykazują na tyle istotne różnice w strukturze, składzie i działaniu, iż konieczne było odróżnienie ich również poprzez adekwatną nazwę. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do PRP, są to preparaty bogate w fibrynę – aktywną formę fibrynogenu, która dzięki swojej strukturze tworzy elastyczną matrycę dla komórek Kluczową z pkt. widzenia medycyny estetycznej różnicą pomiędzy osoczem PRP a fibryną i-PRF jest ilość, jakość, sposób działania i potencjał komórek krwi i trombocytów (PLT) obecnych w fibrynie. Ma to bowiem bezpośredni wpływ na efekty stosowanych terapii anti-aging. Ponadto w opracowanym przez dra Choukrouna preparacie i-PRF znajdują się nie tylko płytki krwi i czynniki wzrostu, ale również innego rodzaju komórki wpływające pozytywnie na proces regeneracji, w tym także mezenchymalne komórki macierzyste. Dzięki temu efekty terapeutyczne w postaci regeneracji „odmłodzenia” skóry mogą być po pierwsze lepsze, po drugie dłużej się utrzymują.

Fibryna i-PRF, podobnie jak osocze PRP, jest uzyskiwana z krwi pacjenta poprzez jej odpowiednią obróbkę. Proces ten jest inny niż w przypadku PRP. Fibrynę i-PRF uzyskuje się wprawdzie w procesie wirowania krwi, jednak wykonywanym przez specjalistyczną wirówkę. Ogromną zaletą jest fakt, iż fibryna i-PRF jest uzyskiwana bez antykoagulantów i chemicznych separatorów. Z tego powodu fibryna i-PRF jest bezpieczniejsza dla pacjenta. Przygotowywana jest w sterylnych probówkach. W PRP stosowane są antykoagulanty oraz trombina wołowa, co może stanowić zagrożenie dla organizmu człowieka (krwawienia, zakrzepica, istotne reakcje immunologiczne), a ponadto ma wpływ na dynamikę i sposób aktywacji wydzielania z PLT zawartych w nich czynników wzrostowych (PGF). Aktywacja trombiną czy chlorkiem wapnia powoduje natychmiastowe uwolnienie PGF, natomiast aktywacja „naturalna”, zachodząca pod wpływem kontaktu docelowej tkanki z kolagenem, sprzyja stopniowemu uwalnianiu PGF i dłuższej ekspozycji tkanek na ich stałe stężenie. Bez wątpienia zaletą i-PRF jest prostota uzyskania koncentratu bogatopłytkowego oraz jego unikalne właściwości fizyczne i biologiczne.

Wytworzenie preparatu skoncentrowanych płytek krwi, bogatego w fibrynę i leukocyty, nadającego się do iniekcji otwiera nowe możliwości jeszcze skuteczniejszej rewitalizacji skóry oraz w zabiegach anty-aging.

Źródło: FM Dental